עבודת צוות

קבוצת אנשים שעובדת יחד היא אוסף של אנשים שפועלים למען אותה מטרה, אך הם לא בהכרח עובדים בצוות. ישנם הרבה גורמים האחראים להפיכת הקבוצה לצוות איכותי וטוב ומיד נמנה אותם.

יחד עם זאת, בעידן החיים המודרניים, האינדיבידואל והישגיו הפרטיים הינם חשובים יותר מעבודה בצוות, שכן כל אחד מתוגמל ומקודם באופן אישי על פי הישגיו, שרק פרמטר אחד מהם הינו עבודה בצוות. החוכמה הניהולית של ראש הצוות היא למצוא את האיזון  שבין שני הקצוות – היחיד והקבוצה – ולהפיק את המיטב משניהם. אוטיפו למשל, היא מערכת שפותחה בדיוק בכדי לסייע למנהל בשילוב הזה.

מה הם ששת אבני היסוד של צוות מיטבי? 

נפרט כאן בקצרה כל אחת מהן:

ראש צוות מניע שמעורר השראה ומהווה דוגמה אישית.

תהליכי קבלת החלטות אפקטיביים וברורים.

תקשורת פתוחה ומטרות ברורות – כשכל חבר בצוות יודע את תחומי האחריות שלו ואת נקודות הממשק בינו לבין שאר חברי הצוות זה בהחלט מקל על התהליכים ומגביר את האפקטיביות בעבודה.

הטרוגניות – מגוון אנושי מעלה את רמת היצירתיות בצוות ומאפשר למידה והפרייה הדדית ופיתוח כישורים ומיומנויות חדשות. אנשים שונים עובדים אחרת וכך נחשפים לצורות עבודה והרגלים שונים משלנו. זה בהחלט מפחית לחץ ומעורר ענין בעבודה.

ניהול קונפליקטים – עבודה בצוות ועבודה מול מנהל, אך טבעי ובריא שייווצרו בה קונפליקטים. כאשר הקונפליקטים מנוהלים בצורה בוגרת ואנשים רשאים לבטא את הקשיים והאתגרים שלהם, נבנים תהליכים בריאים ומגיעים לפתרונות טובים בצוות.

תרומה קבוצתית – הבנה של חברי הצוות שהיעדים האישיים של כל אחד אינם באים על חשבון המטרה הכוללת של הצוות ומטרת הארגון, וכי יש חשיבות גדולה למטרה הקבוצתית כמו גם לאישית.

מנהלים טובים רוצים להרכיב צוותים מיטביים תוך שהם משקללים פנימה את דרישות ומגבלות הארגון. כאשר מנהל משבץ צוות הוא ירצה לשמור על הטרוגניות ומגוון, כמו למשל ציוות עובדים חזקים (מוכרים טובים או אנשי שירות מקצועיים יותר) עם חלשים יותר (מוכרים פחות טובים או שאינם מנוסים מספיק). מנהל טוב צריך לקחת בחשבון גם יכולות וקישורים חברתיים מתאימים בצוותים שלו. יש לחזק את הזאבים הבודדים בצוות ו״לנצל״ את הקישורים החברתיים של העובדים התקשורתיים יותר. כך תמנענה דרמות חברתיות בעבודה, מצד אחד, או תתחזקנה חברויות פרודוקטיביות לעסק, מצד שני.

המערכת של אוטיפו נותנת מענה להרכב הצוותים במשמרות ומאפשרת למנהל להכניס למערכת את מגבלות העובדים והארגון ולהפוך אותם לתנאי בשיבוץ. ניתן להכניס את הדרישות וההגדרות הללו באופן חד פעמי בעת בניית השיבוץ הראשוני, או בכל עת שיידרש לכך לאחר מכן. בעת הקלקה על כפתור השיבוץ האלגוריתם החכם של אוטיפו משקלל את תנאי הסף שהגדיר המנהל במערכת ומכניס אותם לסידור.
המערכת מאפשרת להגדיר מקצועית עובדים חזקים או ותיקים יותר, וכן תנאי שיבוץ על פיו למשל, חובה שבכל משמרת יהיה לפחות עובד ותיק אחד. בשיבוץ האוטומטי זה קורה.
תכונה נוספת של המערכת יכולה להיות מנוצלת בהיבט החברתי של העובדים. אם למשל המנהל רואה שיש שני עובדים שלא מסתדרים יחד במשמרת או להפך, שציוות שני עובדים מסוימים מיטיב עם הצוות, הוא יכול להגדיר במערכת חוקים של הפרדה וציוות בין עובדים מסוימים.

לסיכום, אתה, כמנהל צוות, מוכרח לקחת בחשבון כישורים חברתיים ואישיותיים של העובדים שלך ואת הדינמיקה הקבוצתית בצוות ולשקלל אותם בסידור העבודה במשמרת. המערכת של אוטיפו מאפשרת להשפיע על הרכב המשמרת כך שזה ישפיע על האפקטיביות בהתנהלות ובעבודה ובסופו של דבר על שורת הרווח של העסק.
לנו זה נשמע כמו Win-Win Situation.